Van de Grift
Van de Grift
Van de Grift
Van de Grift
Van de Grift


Van de Grift
Telefoon: 035 601 46 91
info@vandegrift.nl

Laat ons u bellen!

Beheer en onderhoud

Een meerjarenonderhoudsplanning is de basis voor een goed onderhoudsbeleid en het bepalen van reserveringen. Het MJOP bestaat uit: een beschrijving van de onderdelen waar het onderhoud voor wordt gepland, een tijdschema waarin de inspectie voor de onderdelen chronologisch is genoteerd en de inhoudelijke taken die horen bij het vastgestelde moment in het schema waarop de taak uitgevoerd moet worden.

Tactische en operationele doelen van een MJOP zijn onder andere het verkrijgen van inzicht in de onderhoudsnoodzaak van het vastgoed en het verkrijgen van financieel inzicht in het onderhoud en in de onderhoudsachterstand, vaak gaat dit gepaard met een kostenoverzicht. Daarnaast zorgt een MJOP ervoor dat de kosten voor het onderhoud naar het meest geschikte tijdstip om het onderhoud uit te voeren worden verplaatst. Ook voorkomt een MJOP verstoring van het primaire bedrijfsproces door het onderhoud uit te voeren op het meest geschikte moment.

De basis voor het maken van een MJOP is een bouwkundige inspectie volgens de NEN 2767 conditiemeting. Uitgangspunt van deze meting is de behoefte aan een persoonsonafhankelijke registratie van de conditie van onroerend goed. Een groot verschil tussen de traditionele methode en de NEN methodiek is het feit dat er bij de NEN 2767 conditiemeting behalve registratie van onderhoudsmaatregelen ook registratie van gebreken van bouw- en installatieonderdelen wordt gedaan. Hierdoor kan er op elementenniveau een onderhoudsconditie worden bepaald.